Coöperatieve gebiedsontwikkeling in Pakhuis De Zwijger

129808-615-346In het kader van coöperatieve gebiedsontwikkeling realiseren De Zwijger en stichting NDSM-werf een reeks van 3 avonden in Pakhuis De Zwijger met als doel om samen te werken aan de toekomstvisie 2014-2025 Werk aan de Werf: laboratorium NDSM-werf. We gaan in drie stappen over tot professionalisering van coöperatieve gebiedsontwikkeling. Stap 1: Verantwoordelijkheid. Klik hier voor het programma en meld je aan.

Voor de avond leid ik de NDSM-casus waarin ik het publiek mee neem naar de NDSM-werf in 2025. Aan de hand van de negen punten van de Werk aan de Werf publicatie van stichting NDSM-werf gaan we aan de slag met de zaal. Aan verschillende tafels zitten 6 verschillende gebruikers van de werf 2025: ondernemer, kunstenaar, ambtenaar, bewoner, ontwikkelaar, bezoeker.

Kerst vieren in Bethlehem

wallpapers-achtergronden.blogspot.nl
wallpapers-achtergronden.blogspot.nl

De reis heeft ons gekozen en wij zeiden ‘ja’. Een samenwerkingsverband tussen Millennium Travels en het Amsterdamse Urban Tribes maakt mogelijk dat Miranda Willems en Elien van Riet een groep jongeren gaan begeleiden op een reis naar Israël-Palestina, met subsidie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (SBOS). Met de groep gaan zij Kerst vieren in Bethlehem in ‘het beloofde land’. Het wordt een déja vue met het geloof en een kennismaking met dialoogleiders en vredesactivisten in het conflictgebied.

De reis is te volgen via de website en Facebook van Millennium Travels.

Ayahuasca ritual

[scroll down for Dutch]

“Lucid Dreams”, this was what my friend Robin was talking about. Dreaming while you are awake. Some time ago he told me about his experience with the Ayahuasca ritual. Indians in the Amazon still practice this ancient ritual. Every now and then I thought about it. Maybe I would do it, some day….

This winter I was with my capoeira group in the Amazon of Brazil. We stayed at the ecological center of a local shaman called, Pajé. After 10 days having eaten nothing but fruits, nuts and local tapioca, tapiocinha and tucupi, having played Capoeira, having swum in the Amazon and hiked through the jungle, I felt healthy and strong. Like I had never felt before.

One day our boatman Iná lead us back from the boat to our center. We walked a different route than we used to do, because the Tapajós river bursts its banks. After all, it was the rainy season. This way we came to a clearing in the middle of the jungle. Immediately I felt a special ambiance. I saw a large circle in the midst of a small valley. A stone altar was build in the middle of four fountains, without sparkling water. Several benches made ​​of tree trunks were set up around it. On the top of the hill was a small wooden house with three large boilers. The air seemed to stand still and the birds were a little quieter. As if the animals were waiting. Something was going on here…

Our boatman Ina told us that this was a place for the indian Ayahuasca ritual. We walked back over Caminho das Pedras only a few steps away from our village. Our neighbor Diana appeared to be the shaman of the Ayahuasca. That afternoon I walked up to Diana. After a long story, she said: “Bom, amanhá é possivél com a lua nova. ” Tomorrow with the new moon. I was supposed to have only a light breakfast with only fruits.

March 16 I told how this story in Amsterdam Toomler in the show of Echtgebeurd. Read the whole story on my new platform Urban Tribes.

[Dutch version]

“Lucide dromen”, daar had vriend Robin het over. Dromen terwijl je wakker bent. Hij vertelde een tijd geleden over zijn ervaring met het Ayahuasca-ritueel. Dit eeuwenoude ritueel wordt nog steeds door indianen in de Amazone gehouden. Sindsdien moest ik er zo nu en dan aan denken. Misschien dat ik het wel eens zou doen als het op mijn pad zou komen…

Deze winter was ik met mijn capoeiragroep in de Amazone van Brazilië. We verbleven in het ecologisch centrum van de sjamaan ter plaatse, Pajé. Na 10 dagen lang niets anders dan fruit, noten en het lokale tapioca, tapiocinha en tucupi te hebben gegeten, capoeira te hebben gespeeld, gezwommen te hebben in de Amazone en gewandeld door het oerwoud, voelde ik me gezond en sterk. Zo had ik me nog nooit gevoeld.

Op een dag liepen we met onze veerman Iná terug van de boot naar onze verblijfplaats. We liepen een andere route, omdat de Tapajós rivier buiten haar oevers was getreden. Het was immers het regenseizoen. En daar kwamen we uit op een open plek midden in het oerwoud. Meteen voelde ik een bijzondere ambiance. Ik zag een grote cirkel liggen in een klein dal met in het midden een stenen bouwsel ten midden van vier fonteintjes, waar overigens geen water uit kwam. Daaromheen waren verschillende bankjes van boomstammen. Bovenaan de heuvel lag een houten huisje met 3 grote ketels. De lucht leek er stil te staan, de vogels waren iets stiller, alsof de dieren aan het wachten waren. Er had iets plaatsgevonden of er ging iets plaatsvinden.

Onze veerman Iná vertelde dat dit een plek was voor Ayahuasca rituelen. We liepen terug over Caminho das Pedras en bleken op steenworp afstand van ons dorp te zijn. Eenmaal thuis vertelde onze sjamaan dat onze buurvrouw Diana de sjamaan was van de Ayahuasca. Als ik interesse had moest ik bij haar zijn. Die middag liep ik gelijk even langs bij Diana. Na een lang verhaal zei ze: ‘Bom, amanha é possivel com a lua nova.’ Morgen met nieuwe maan. Ze ging kijken of er nog anderen mee zouden doen, want normaal ben je in een groep legde ze uit. Ik mocht enkel licht ontbijten met wat fruit.

16 Maart vertelde ik het hele verhaal om 16.00u in Toomler Amsterdam in het programma Echtgebeurd. Lees hoe het verhaal afloopt op mijn nieuwe platform Urban Tribes.

The Amazon rainforest and internet

[for Dutch scroll down]

On the banks of the Tapajós River I met several Caboclos Indians as Jose Orlando of the Maguari community, the shaman of Agro Ecologico Guarana da Amazonia, Nil Monteiro, and founder of Escola da Floresta, Antonio de Oliveira. Indians in the Amazon you can find secluded in tribal tribes, but also in small communities, villages and towns. A mix of different cultures makes it possible for ancient tribal traditions to be passed on to modern life in the city. The influence of indigenous tribes determines the way of life in the Amazone with rituals, religion , music, dance and cuisine. Internet plays an important role in building an infrastructure, an international network for the preservation of the rainforest. Everyone I speak, talks about the importance of ‘ser humano’ in the fight against deforestation. What does this mean, being ‘human’, for the Caboclos Indians in the Amazon? And how is that different from being ‘human’ in Europe, where we are more concerned with technology than with nature?

Video (only available in French), about the construction of guarana Agro Ecologico da Amazonia (where our group stayed) and their production of Andiroba, copaiba and guarana. With Nil Monteiro.

Caboclos in harmony with nature

Caboclos Indians are original tribes of the Amazon with strong indigenous characteristics and influences of African slaves Quilombo, slaves who were fleeing from Bahia in colonial times of Brazil in 1800, and European colonialists. They live on the banks of the river and are remarkably dependent on natural resources.

With a boat I sail with my Capoeira group of Alter do Chao to the Maguari community on the Tapajós River, where our group is taken on a trail by one of the elders, Juvenal, and the younger local guide, Orlando. We walk through the village and the forest. A wonderful trail where we come across marvelous native trees like Piquia and Sumauma, a cobra coral, monkeys and all kinds of giant ants. Our guides Juvenal and Orlando show us how the  Maguari community lives on the production of natural latex from the Seringeiro tree and medicinal properties of various trees.

Orlando: ‘In 1964, four families settle down on the banks of the Tapajos to build a small settlement, Maguari. Today there is a community of 83 families. Our family’s life depends on natural resources from the rainforest, at the same time ensuring its preservation. We know the trees, plants and animals. Native trees like Sumauma, Piquia, Andiroba and Copaiba grow here. We know how to extract juices from these trees to produce different kinds of medicines and things like latex bags and latex sandals.’

Maguari_trilhaSumauma
Photo: Benjamin Gaillard, a map for residents and visitors showing the existing trees with medicinal powers.

Social Media in the Amazon

For the Maquari community internet means – on a local level – an easy way to connect with people from other communities of the Tapojós River.  Across the river lives a neighboring community of Maguari. In case of a party, the residents inform each other through social media like Facebook and Whatsapp. Then a boat sails out from one community to the other side of the river to party and perform rituals together.

On an international level internet plays an important role in the organization of an international community in preserving the rainforest. Orlando: “For example, people from Europe and Asia, for example, may support us financially in several projects that we organize.”

Nil confirms this, according to him, the Internet can contribute to an international movement that actively addresses the natural resources of the earth. A network of people, initiatives and organizations pursuing a socio – cultural ecological economics. To increase awareness there is still much to be done in terms of infrastructure (particularly electricity and internet) and education.

Because of the humid climate of the Amazon there often occur problems with electricity and internet. An improvement of this can ensure a better flow of information on the preservation of the rainforest. Also a better internet and education on the use of the Internet will make it easier to connect different groups together and to enlarge and strengthen the network.

‘Ser humano’ and Capitalism

For the Caboclos Indians ‘Ser humano’, means to live in harmony with nature. This balance with nature, also called ‘equilibrio’, means to respect the flora and fauna: to make use of the medicinal powers of the rainforest and to live on the natural resources of the forest while simultaneously maintaining the forest.

Foto: Benjamin Gaillard, Apuzueiro oerboom
Photo: Benjamin Gaillard, Apuzueiro native tree

In Europe, being human means for many people to work to live. Earn money to live on. Work to consume. To purchase food, to go to school, pay the mortgage and pay the car. This form of capitalism in the Amazon is considered as a modern form of slavery. A system that imprisons people and slowly depletes the natural resources of the earth. The Amazon teaches me how to introduce a new way of life that is based on centuries-old experience of a life in harmony with the nature.

Foto: Tania Horquin, Extractie van een Seringueiro boom waar de Maguari natuurlijke latex van maken. Ieder jaar maken ze een nieuwe inkeping in de bast van de boom.
Photo: Tania Horquin, extraction of a Seringeiro tree by the Maguari where they make natural latex. Every year they make a new notch in the bark of the tree.

During the trip back across the river I have an accident in which a stick pierces my lip. Veronica, the wife of the shaman, disinfect the wound with copaiba oil. After decontamination of the oil, I feel how the wound is drawn together. Veronica explains that this is the power of copaiba. This tree has a healing power. After five days my lip is completely cured.

If you are interested in ecological products like Copaíba oil or Guaraná from the Amazon? Samauma is a great site to visit. Soon here will be more about Ayahuasca ritual that I encountered. Orlando will talk more about the differences between community and tribes. And Antonio de Oliveira speaks about the living legend of spirits like the Curupira …

[Nederlandse versie]
Het Amazone Regenwoud en Internet

Aan de oevers van de Tapajós rivier ontmoet ik verschillende Caboclos indianen zoals José Orlando van de Maguari gemeenschap, de sjamaan van Guarana Agro Ecologico da Amazonia, Nil Monteiro, en oprichter van Escola da Floresta, Antonio de Oliveira. Indianen in de Amazone vind je afgezonderd in tribale stammen, maar ook in kleine gemeenschappen, dorpen en steden. Een mix van verschillende culturen maakt dat eeuwenoude tribale tradities doorgang vinden naar het moderne leven in de stad. De invloed van de tribale stammen bepaalt de manier van leven met het regenwoud, rituelen, religie, muziek, dans en de keuken. Internet speelt bij deze stammen een belangrijke rol in de infrastructuur, een internationaal netwerk, voor het behoud van het regenwoud. Iedereen die ik spreek, vertelt over het belang van ‘ser humano’ in de strijd tegen ontbossing. Wat betekent dit, ‘mens zijn’, voor de Caboclos indianen in de Amazone? En hoe verschilt dat met ‘mens zijn’ in Europa waar we vaker met technologie bezig zijn dan met de natuur?

Caboclos in harmonie met de natuur
Caboclos indianen zijn oorspronkelijke indianenstammen uit de Amazone met sterke inheemse kenmerken alsook invloeden van de Afro Quilombo-slaven, gevluchtte slaven in de koloniale tijd van Brazilië in 1800, en Europese kolonialisten. Ze wonen aan de oevers van de rivier en zijn opvallend afhankelijk van natuurlijke bronnen.

Met een boot vaar ik samen met mijn Capoeira-groep van Alter do Chão naar de Maguari-gemeenschap aan de Tapajós-rivier waar onze groep door één van de stamoudsten, Juvenal, en de wat jongere lokale natuurgids, Orlando, wordt meegenomen op een wandeltocht door het dorp en het regenwoud. Een prachtige tocht waarin we ons verwonderen over oerbomen zoals de Piquia en de Sumaúma, een cobra coral en apen en allerlei gigantische mierensoorten. Onze gidsen Juvenal en Orlando laten ons zien hoe de Maguari leeft van de productie van natuurlijke latex van de Seringeiro-boom en de medicinale krachten van diverse bomen.

Orlando: ‘In 1964 streken 4 familie’s neer aan de oevers van de Tapájos om er een kleine nederzetting te bouwen, Maguari. Vandaag de dag bestaat de gemeenschap uit 83 familie’s. Onze familie’s leven van natuurlijke bronnen uit het regenwoud, tegelijkertijd zorgen ze voor het behoud ervan. We kennen de bomen, planten en dieren. Oerbomen zoals Sumaúma, Piquia, Andiroba e Copaíba groeien er. We weten hoe we het sap hiervan kunnen extraheren om te gebruiken als medicijn of om producten van te maken zoals latex tassen en latex sandalen.’

Social Media in de Amazone
Voor Orlando betekent internet op lokaal niveau een makkelijke manier om in contact te komen met mensen van andere gemeenschappen aan de Tapojós-rivier. Aan de overkant van de rivier woont een buurgemeenschap van de Maguari. Als er een feest is, dan informeren de bewoners elkaar via sociale media zoals Facebook en Whatsapp. Hierop varen bootjes van de ene gemeenschap naar de overkant om samen te feesten en rituelen mee te maken.

Op internationaal niveau is internet voor de Maguari een belangrijke factor in het organiseren van een internationale gemeenschap in het behoud van het regenwoud. Orlando: ‘Zo kunnen mensen uit Europa en Azië ons bijvoorbeeld financieel steunen in verschillende projecten die we organiseren.’

Nil beaamt dit, internet kan volgens hem bijdragen aan een internationale beweging dat bewust met de natuurlijke bronnen van de aarde omgaat. Een netwerk van mensen, initiatieven en organisaties die een socioculturele-ecologische economie nastreven. Om bewustzijn hierover te vergroten moet er op het gebied van infrastructuur (met name elektriciteit en internet) en educatie nog veel gebeuren.
In de Amazone zijn er vanwege het vochtige klimaat vaak problemen met elektriciteit en internet. Een verbetering hiervan kan zorgen voor een betere doorstroom van informatie over het behoud van het regenwoud. Ook een betere internetverbinding en educatie over het gebruik van internet het makkelijker maken om verschillende groepen met elkaar te verbinden en het netwerk te vergroten en versterken.

‘Ser humano’ en het kapitalisme
‘Ser humano’, mens zijn betekent voor de Caboclos-indianen in harmonie leven met de natuur. Dit evenwicht met de natuur, ook wel ‘equilibrio’ genoemd, betekent voor de Caboclos om respect te hebben voor de flora en de fauna, gebruik te maken van de medicinale krachten van het regenwoud, leven van de natuurlijke bronnen van het woud en het woud tegelijkertijd behouden.

In Europa betekent mens-zijn voor velen leven om te werken. Geld verdienen om van te leven. Werken om te consumeren. Om eten te kopen, naar school te gaan, de hypotheek te betalen en de auto te betalen. Deze vorm van kapitalisme wordt in de Amazone beschouwd als een moderne vorm van slavernij. Een systeem dat mensen gevangen houdt en de natuurlijke bronnen van de aarde langzaam uitput. De Amazone leert me hoe we een nieuwe manier van leven kunnen introduceren, een leven dat is gebaseerd op eeuwenoude ervaring met de natuur.

Tijdens de tocht terug over de rivier krijg ik een ongeluk waarbij een stok mijn lip doorklieft. Veronica, de vrouw van de sjamaan, ontsmet de wond met Copaíba olie. Na de ontsmetting voel ik de wond dichttrekken. Veronica legt uit dat dit de kracht is van de Copaíba. Deze boom heelt. Vijf dagen daarna is de wond genezen.

Ben je geïnteresseerd in ecologische producten uit de Amazone zoals Copaíba olie en guaraná? Bezoek dan Samauma. Binnenkort lees je hier meer over het Ayahuasca-ritueel dat ik meemaakte. Ook vertelt Orlando dan meer over het verschil tussen communautaire stammen en gemeenschappen. En spreekt Antonio de Oliveira over levende legende’s van geesten zoals de Curupira…

7 past and future generations

[Voor Nederlands scroll naar beneden]

‘Make contact, not necessary to speak too much, because they will already know you. Lot’s of things happen, that are left unspoken.’ – George Siosi Samuels

During my visit to Australia I go back to the source of humankind and I make contact with the original inhabitants, The Aboriginals. I meet up with the cultural animator of Siosism and community catalyst of The Hub Melbourne, George Siosi Samuels. We talk about the cultural impact of indigenous stories on Western urban society. How can our ancestors of the past and future children help us to live more in harmony with each other and our environment?

Video: First Peoples Worldwide

Before the arrival of the first colonists in the 18th century there were numerous Aboriginal clans in Australia consisting of tribes of between 20 and 40 people. They lived in contact with other tribes, their environment, past and future. When important decisions had to be made, the Aborigines had just like Indians and certain tribes in Africa the tradition to call the elders together and to look at the impact of the decision on the present and the future.

The Great Binding Law of Iriquois

George brings forward The Great Binding Law of the Iroquois, an ecological concept of five and later six nations of the Iroquois. This concept asks the current generation to live sustainably and work for seven generations (around 140 years ) of the past and seven generations into the future. In this manner actions in the present related to the history and future of the tribe as well as with the environment in which the tribe lived. For instance, if you healed something from the past, this created space for the future.

“Look and listen for the welfare of the whole people and have always in view not only the present but usefull the coming generations, even those whose faces are yet beneath the surface of the ground – the unborn of the future Nation. – The Constitution of the Iroquois Nations: The Great Binding Law, First Peoples Worldwide.

With the arrival of the British, the Aborigines were reduced in numbers either by brutal force or by being infected by European diseases. Scientific theories were then put forward to prove that the white race was superior to the black race. Based on Darwin ’s theory of evolution, eugenics encouraged the growth of superior individuals and nations to the loss of others. Read more about the current situation of Aboriginal people here.*

Tribal wisdom and the Internet

What does this this tribal wisdom about the impact of our own actions mean today ? In the Netherlands , we are accustomed to work result-oriented and efficiently. No square meters in our country is vague , everything is cultivated. Thus it seems we have engineered society, where we can, as if our lives as individuals are separated from the history and generations of the past no longer exert influence on us. However, we notice an increasing awareness of our own actions and the finiteness of energy from our environment, such as water, coal, oil and gas.

With the introduction of internet and social media, we are not only increasingly able to gather more information about our surroundings. We can also connect faster with one another and keep in touch with groups where we once were part of such as a school or association. This allows us to stay more in touch with people and groups of the past. Internet has only existed for two generations, so seven generations back into that dimension will not work. The online dimension can, however, help us to strengthen existing links with contacts from the past and the present, and create new connections.

If we think and feel that our actions not only have an impact on our children, but onto seven generations of the past and in the future, then we slow down. Then we use collective wisdom from different times and spaces. We are more able to live in harmony with each other and with the opportunities that nature provides.

Dancing spirit with white painted figures, Ngamadjidj Shelter, Gariwerd / Grampians National Park, Australia
Dancing spirit with white painted figures, Ngamadjidj Shelter, Gariwerd / Grampians National Park, Australia

I made this picture on a walk through Victoria.

*Immigration Museum Victoria, Melbourne, Australia

NEDERLANDSE VERSIE

Tijdens mijn bezoek aan Australië ga ik terug naar de bron van ons menselijk bestaan en maak ik contact met haar oorspronkelijke bewoners, The Aboriginals. Ik heb een ontmoeting met cultureel animator van Siosism en community catalysator van The Hub Melbourne, George Siosi Samuels, over de culturele impact van inheemse verhalen op de Westers stedelijke wereld. Hoe kunnen onze voorouders en toekomstige kinderen ons helpen om meer in harmonie te leven met elkaar en onze omgeving?

Voor de komst van de eerste kolonialisten in de 18e eeuw leefden er verschillende Aboriginal-clans in Australië bestaande uit stammen tussen de 20 en 40 mensen. Ze leefden in contact met andere stammen, hun omgeving en verschillende tijden. De Aboriginals hadden net als Indianen en bepaalde stammen uit Afrika de traditie om met belangrijke besluiten de stamoudsten bijeen te roepen en te kijken naar de invloed van de beslissing op het heden en de toekomst.

The Great Binding Law of Iriquois

George brengt The Great Binding Law van de Iroquois naar voren, een ecologisch concept van vijf en later zes naties uit de Iroquois. Dit concept vraagt de huidige generatie om duurzaam te leven en te werken voor  zeven generaties (ongeveer 140 jaar) uit het verleden en zeven generaties in de toekomst. Daden in het heden hielden op de manier relatie tot de geschiedenis en toekomst van de stam alswel op de omgeving waarin de stam leefde. Als je in het heden bijvoorbeeld iets heelde uit het verleden, maakte dit ruimte vrij voor de toekomst.

“Look and listen for the welfare of the whole people and have always in view not only the present but also the coming generations, even those whose faces are yet beneath the surface of the ground – the unborn of the future Nation. – The Constitution of the Iroquois Nations: The Great Binding Law, First Peoples Worldwide.

De Aboriginals zijn met de komst van de Britten in aantallen verminderd door bruut geweld alsmede door Europese ziektes. Wetenschappelijke theorieën werden destijds aangedragen om te bewijzen dat het blanke ras superieur was aan het zwarte ras. Op basis van Darwin’s evolutietheorie, moedigde de eugenetica de groei van superieure individuen en volkeren aan ten koste van anderen. Lees hier meer over de huidige situatie van de Aboriginals.*

Tribale wijsheid en internet

Wat kunnen we nu met deze tribale wijsheid over de impact van onze eigen daden? In Nederland zijn we gewend om resultaatgericht en efficiënt te werken. Geen vierkante meter in ons land is onbestemd, alles is gecultiveerd. Daarmee lijkt het alsof we een maakbare samenleving hebben, waarin we als individu ons eigen leven kunnen maken, alsof we losstaan van de geschiedenis en generaties uit het verleden niet langer invloed op ons uitoefenen. Toch merken we een stijgend bewustzijn over onze eigen acties en de eindigheid van energiebronnen uit onze omgeving, zoals water, kolen, olie en gas.

Met de komst van internet en sociale media zijn we niet alleen steeds meer in staat om meer kennis te vergaren over onze omgeving. Ook kunnen we sneller verbindingen aangaan met elkaar en in contact blijven met groepen waarvan we eens deel uitmaakten zoals een schoolklas of vereniging. Dit stelt ons in staat om meer in contact te blijven met mensen en groepen uit het verleden. Internet bestaat pas twee generaties, dus zeven generaties teruggaan in de tijd in die dimensie gaat niet lukken. De online dimensie kan ons echter wel helpen om bestaande verbindingen met contacten uit het verleden en het heden te versterken en nieuwe verbindingen aan te gaan.

Als we denken en voelen dat onze daden niet alleen impact hebben op onze kinderen, maar op zeven generaties uit het verleden en in de toekomst, dan vertragen we. Dan maken we gebruik van collectieve wijsheid uit verschillende tijden en ruimtes. Dan zijn we beter in staat in harmonie te leven met elkaar en met de mogelijkheden die de aarde ons biedt.

*Immigration Museum Victoria, Melbourne, Australië

Urban Tribes in 2014!

65_Elien van Riets

What strikes me in all of my work is that we are organizing ourselves in urban tribes more and more. Now, how can we mobilize urban tribes and unleash the power of the collective and create a stronger sense of belonging? Around this question I have started an innovation lab, Urban Tribes, by using the methodology of Theory U. The process of this lab will be communicated via a website, social media, resulting in a book. My visit to Australia is the beginning of my journey.

Ondernemen 2.0

Donderdag 12 september 2013, vierde netwerkbijeenkomst voor culturele ZZPers:
‘Ondernemen 2.0: Keuzes maken op het digitale netwerk’

Social Media zijn overal en iedereen gaat mee in de hype en maakt er gebruik van. Maar levert het ook op wat je er van hoopt? Wat kun je überhaupt verwachten van Social Media en hoe zet je ze effectief in voor jouw doel? Suzan Huesken gaat dieper in op Facebook en Elien van Riet vertelt hoe ze de community van IloveNoord en van NDSM ontwikkelt.

Je hoort over de do’s & don’ts en je leert tips & tricks. Maar je hebt zelf vast ook ervaring die je met ons wilt delen. Later kun je speeddaten met consulenten van o.a. de Kamer van Koophandel, De Belastingdienst, DWI en Cultuur-Ondernemen.

Wanneer? Do 12/9 16.30 tot 18.00, daarna netwerkborrel & speeddaten
Waar? Café Restaurant Stork, Gedempt Hamerkanaal t/o 96 (Amsterdam Noord)
Aanmelden is aan te raden: www.facebook.com/in.cultuur en www.meetup.com/IN-Cultuur/
Speciale dank voor deze editie gaat uit naar Stadsdeel Noord en Restaurant Stork

Gebiedsbranding 2.0 verleden tijd

Gebiedsbranding is verleden tijd, dat werd duidelijk in de bijeenkomst Coöperatieve Gebiedsontwikkeling bij De Zwijger op 14 mei 2013. Een stadsdeel laat zich niet dicteren vanuit een merk, want het zijn de mensen die het doen. Zij maken de stad. Mattmo Communication en Design hield een presentatie waarin allerlei modellen over gebiedsbranding 2.0 centraal stonden. Als voorbeelden van hoe gebiedsbranding in Amsterdam wordt toegepast waren Sakia Beer van Glamourmanifest, Lex de Jong van BoLo Boost en mijzelf van ilovenoord uitgenodigd.

Waar Mattmo het merk centraal stelde, daar zijn ilovenoord en BoLoBoost vanuit een ander idee gestart: namelijk, om duidelijk te maken hoe leuk de buurt al is, dit onder de aandacht te brengen en daar op voort bouwen. ilovenoord is een beweging gestart waarin we de stad leuker maken. Iedereen kan meedoen en dat trekt ook nieuwe mensen aan.

Gentrification is echter niet het doel, want de huidige bewoners en gebruikers van het gebied vormen de kern, net zoals ikzelf ook een bewoner ben van Noord. Een sociaal innovatief platform als ilovenoord faciliteert een netwerk aan positiviteit, deelt verhalen en verbindt mensen. In een samenleving 3.0 bepalen mensen de waarde van een gebied en is gebiedsbranding verleden tijd.

Lees hier een interessante blog over gebiedsontwikkeling 2.0 van Rinke Oostra (Pakhuis de Zwijger).
Ook is ilovenoord uitgenodigd voor The Pop-Up City Live op 21 mei in de Brakke Grond.

Community bouwen Volewijck

VolewijckHet Lupineplein en naastliggende speeltuin Volewijck is een focusplek in de Volewijck. Er zijn meerdere (groepjes) van actieve bewoners die ideeën en wensen hebben rond het gebied. In het verleden is echter gebleken dat het lastig is de wensen rond het gebied te realiseren zodat iedereen zich er in kan vinden. Ook komt veel werk op de schouders van een klein aantal bewoners. Om de leefbaarheid van het gebied te vergroten is het van belang dat bewoners zich meer eigenaar gaan voelen van hun leefomgeving. In de toekomst zal er vanuit stadsdeel en Ymere steeds minder inzet zijn om het gebied te onderhouden en activiteiten te verzorgen. Om de actieve mensen te verbinden en de kring van betrokken bewoners uit te breiden is ondersteuning vanuit Stadsdeel Amsterdam-Noord gewenst van community manager Elien van Riet die het netwerk kan uitbreiden, kan inspireren en bewoners tools (denk aan social media, crowdfunding) kan geven om zelfstandig het gebied te verlevendigen en te beheren.

Door een duurzaam, vrolijk en zelfstandig functionerend netwerk van bewoners te bouwen, dat zelfstandig activiteiten voor de buurt kan organiseren, zullen bewoners van de Volewijck/Lupineplein zich meer eigenaar voelen van het gebied, en zullen er meer ontmoetingen tussen bewoners plaatsvinden. De leefbaarheid en tevredenheid van bewoners met het hun directe leefomgevingen neemt hierdoor toe.

Open Innovatie Festival: grenzen van de organisatie voorbij – workshop

elienvanriet_ilovenoord_noordzuid_tunnel

Tension LAB #2 heeft een programma voor de medewerkers van Alliander samengesteld waarin zij onder meer kennis maken met de mogelijkheden van crowdsourcing, communities en ervaren wat er op het gebied van open innovatie al wordt gedaan binnen Alliander. Elien van Riet geeft op dit festival een workshop in het bouwen van communities.

Elien beantwoordt in deze workshop de vraag waarom mensen onderdeel willen zijn van een community op basis van haar ervaring als community booster van de twee grootste communities in Amsterdam-Noord, NDSM en ilovenoord. Hoe werk je bottom-up? Hoe zet je een community strategisch op? En hoe trek je de community vervolgens samen met de betrokken partijen naar een hoger plan? Elien biedt een handige toolkit voor een succesvolle community.

De onderdelen Liander, Liandon en Endinet vormen samen het netwerkbedrijf Alliander. Zij zorgen voor de distributie van energie in grote delen van Nederland. Daarnaast zijn wij dé specialist als het gaat om complexe private energienetten en installaties. Lees een interessant artikel over de privatisering van de energiesector. Deze heeft nauwelijks marktwerking opgeleverd, stelt ir. Maarten van Riet van Liandon. De tijd is volgens de senior consultant rijp voor coöperatieve energiebedrijven die op lokaal niveau opereren. Lees meer over de oplossing, een kwestie van vraag en aanbod lokaal continu real-time op elkaar af te stemmen en dat alles te regelen vanuit de community.