Community bouwen Volewijck

VolewijckHet Lupineplein en naastliggende speeltuin Volewijck is een focusplek in de Volewijck. Er zijn meerdere (groepjes) van actieve bewoners die ideeën en wensen hebben rond het gebied. In het verleden is echter gebleken dat het lastig is de wensen rond het gebied te realiseren zodat iedereen zich er in kan vinden. Ook komt veel werk op de schouders van een klein aantal bewoners. Om de leefbaarheid van het gebied te vergroten is het van belang dat bewoners zich meer eigenaar gaan voelen van hun leefomgeving. In de toekomst zal er vanuit stadsdeel en Ymere steeds minder inzet zijn om het gebied te onderhouden en activiteiten te verzorgen. Om de actieve mensen te verbinden en de kring van betrokken bewoners uit te breiden is ondersteuning vanuit Stadsdeel Amsterdam-Noord gewenst van community manager Elien van Riet die het netwerk kan uitbreiden, kan inspireren en bewoners tools (denk aan social media, crowdfunding) kan geven om zelfstandig het gebied te verlevendigen en te beheren.

Door een duurzaam, vrolijk en zelfstandig functionerend netwerk van bewoners te bouwen, dat zelfstandig activiteiten voor de buurt kan organiseren, zullen bewoners van de Volewijck/Lupineplein zich meer eigenaar voelen van het gebied, en zullen er meer ontmoetingen tussen bewoners plaatsvinden. De leefbaarheid en tevredenheid van bewoners met het hun directe leefomgevingen neemt hierdoor toe.

Crisis zit tussen de oren

‘Crisis, wat kun je ermee?’, was het onderwerp van de Dag van de Dialoog in The Hub voor bewoners, ondernemers en winkeliers uit de Jordaan en daarbuiten. Zestien personen verdeelden zich over twee tafels en gingen met elkaar de dialoog aan. Deelnemers waren bijzonder optimistisch en geen crisis leek onoverkomelijk. Zit crisis tussen de oren?

Dag van de Dialoog in The Hub

In deel één van het gesprek overheerste optimisme bij de deelnemers. Of het nu ging om een leeftijdscrisis, ontslag of relatieprobleem, telkens bleek dat de deelnemers de crisis om konden buigen tot een kans. Acceptatie van de crisissituatie werd door velen als sleutel voor de oplossing gezien. Een situatie overkomt je, maar hoe je hier vervolgens mee omgaat, is een keuze. ‘Crisis zit tussen de oren’, merkte iemand op, voilá! Het devies luidde om niet te vechten tegen een situatie, maar om te vechten vóór een situatie waar jezelf gelukkig van wordt. Maar, waar worden we gelukkig van? Waar dromen we over?

Geluk en vrijheid. Sommige deelnemers droomden over geluk om met elkaar een verandering door te maken, om naar een nieuw bewustzijn toe te groeien en een nieuwe economie te omarmen. Anderen droomden over een dans van vrijheid. Een storyteller aan tafel bracht de dromen terug tot universele verhalen. Verhalen waarin wegwijzers verborgen zitten die ons de goede kant op kunnen sturen. Het enige wat we hoeven te doen is te luisteren naar deze verhalen.

Hoe luister je naar dat verhaal? Hoe zet je je dromen om in daden? Aan tafel brachten verschillende deelnemers hun dromen terug tot concrete acties. Zoek je bijvoorbeeld meer vrijheid in je baan? Wat heb je daarvoor nodig? Breek de crisis af tot een hapklaar brokje en begin bij het begin om de situatie om te zetten in een kans om je dromen te realiseren.

Door uit te gaan van beweging, kan elke crisis overwonnen worden. Aan het einde van de avond vroegen de deelnemers zich zelfs af wat dé crisis nu eigenlijk nog voorstelt. Aan hen zal het niet liggen, met deze deelnemers zal de crisis tot iets moois leiden.

Mediamatic Training: Community Management

Community Management Training Non Profit Sector
Community Management Training

Thursday Dec 6: What’s the training about?

During the training we’ll discuss different tasks of community manager. We’ll examine different aspects of community management in a number of case studies:

  • The role of the community manager within the organization
  • Development and moderation of the community
  • How to stay up to date of trends of your community? And how do you respond to those trends?
  • Webcare: systematic treatment of questions, support, remarks and experiences of the users
  • Examples: best practices, worst practices, the do’s and the don’ts

Application

The next training is due to Friday September 21. Read more about application here.